Welkom bij.... 

Wat doet NABIJ ?

Werkwijze 

Afscheid / uitvaart 

Vieren 

Pastoraat 
De Stichting 

Stichting NABIJ
Contact via:
info@nabij.nl

WERKWIJZE

Met jou zoekt NABIJ naar wat passend en mogelijk is in jouw situatie, op basis van je wensen. De service kan bestaan uit hulp, begeleiding, of advies, de mensen van NABIJ zijn thuis op geestelijk en spiritueel gebied. Maar kunnen je ook helpen bij het vinden van een toepasselijk ritueel, het verlenen van (na)zorg en soms uit een doorverwijzing of in contact brengen met een geschikte organisatie.

In vertrouwen . . . . >>    

Uitspreken

In gesprek over wat er speelt vind je gaandeweg de woorden om uit te drukken wat er voor je speelt. Ontmoet je begrip, dan praat het makkelijker over de situatie. Het uitspreken helpt de situatie niet alleen over te brengen, maar ook te horen hoe jezelf denkt, voelt en formuleert. Zeker als je antwoorden zoekt op vragen.

Vaak ontstaan de eerste inzichten en oplossingen al door wat je vertelt. NABIJ vindt persoonlijk contact een belangrijke sleutel tot succes.

Acquisitie n.a.v. de informatie op deze site wordt niet op prijs gesteld. © 2014 NABIJ Stichting voor ambulant pastoraat